Walka z pijaństwem i alkoholizmem w Rosji

Alkoholizm stanowi problem społeczny, który jest istotne nie tylko dla ROSJI, ale i do krajów UNII europejskiej, Ameryki itp. Co do ROSJI, to alkoholizm staje się przyczyną moralnego, duchowego i rozwoju społeczno-gospodarczego upadku. Ten problem został rozwiązany na szczeblu państwowym, a ponieważ stosowane są różne metody walki z alkoholizmem przy użyciu wszystkich możliwych kanałów komunikacji z konsumentami napojów alkoholowych. Przykładem edukacyjnej pracy z ludnością są działania na Rosyjskie dzień trzeźwości, obchodzonego co roku 11 września. W ten dzień odbywa się praca z młodzieżą, która nie jest jeszcze ostatecznie tworzył swój stosunek do alkoholu. Nauka historii rozwoju produkcji alkoholu, a także negatywnych skutków dla organizmu człowieka od picia alkoholu etylowego przyczynia się do inteligentnego konsumpcji napojów alkoholowych.

Jeśli chodzi o dorosłych mężczyzn i kobiet, to statystyki przedwczesnej śmiertelności wśród tych grup ludności pokazuje ich stosunek do spożycia alkoholi. Ze wszystkich przypadków zgonów rocznie 15 % kobiet i 30% mężczyzn umiera z powodu problemów związanych z zażywaniem alkoholu etylowego. Sądzę dzień trzeźwości jest w stanie zainspirować do odstąpienia od alkoholu alkoholika z doświadczeniem, ale takie imprezy pozwalają tworzyć odpowiedni punkt widzenia na trunki u młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

Otkazhites-ot-alkogolya-v-lyubyih-kolichestvah

Uważaj!

Na każdym etapie alkoholizmu porażka żołądka, choroba często przechodzi ukryte, nie okazując się, jak na przykład alkoholowe zapalenie wątroby. Długotrwały alkoholizm zawsze wpływa na psychikę pacjenta i prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu pacjenta. Nie mówiąc już o społecznych problemach: konflikty w rodzinie, zmiana otoczenia, utrata zainteresowania życiem...

Historia rozwoju produkcji alkoholi

Aż do początku 19 wieku takie problemy jak alkoholizm w Rosji nie było, ponieważ wszystkie używane napoje alkoholowe były z niewielką zawartością alkoholu. Krajowe napoje były kwas chlebowy, piwo, na stołach szlachty podawano nie jest mocne wino, które jeszcze do tego została podjęta rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2. Później zaczęły się pojawiać technologii wytwarzania mocnego alkoholu, ale ze względu na wysokie koszty takie napoje nie były dostępne szerokich mas narodu, a tylko wyższym warstwom ludności, tak, że o skali alkoholizmu mówić nie musiał.

Wódka, która obecnie jest najbardziej aktualny alkoholowego drinka w Rosji, pojawiła się dopiero w 15 wieku i aż do 19 wieku była dostępna tylko bogatych warstw społeczeństwa. Co więcej, uznano, wyrafinowane i drogie poczęstunek, co najmniej, wysokiej goście zawsze podawano taka alkohol i każdy dzień napawano допьяна — cudzoziemcy stwierdził temat alkoholizmu w Rosji, co nie odpowiada rzeczywistości. Oczywiście, że alkoholizm nie był pierwotnej problemem narodu rosyjskiego, choć w wielu kronikach to переставляется dokładnie tak.

Produkcja wódki z 18 wieku kontrolowana przez państwo, a w 19 stuleciu produkcja wódki umieścić na strumień. Do 1913 roku, 1 litr wódki kosztuje 60 groszy, podczas gdy średnia płaca wykwalifikowanego pracownika wynosiła około 50 zł.

Jeśli chodzi o spożycie alkoholu w innych krajach, na dzień dzisiejszy najniższej alkoholu narodem są uważane za białorusini, rosjanie zajmują zaszczytne 4 miejsce, zużywając na 15,1 litra czystego alkoholu na osobę na rok.

Dane statystyczne pokazują, że alkohol staje się przyczyną ponad dwóch setek chorób, w których:

 • marskość wątroby,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby układu sercowo-naczyniowego itd.

Śmierć z powodu alkoholizmu roku wynosił ponad 3 milionów ludzi na całym świecie. Alkoholizm jest przyczyną WYPADKÓW, samobójstw, różnych przestępstw na przemoc, w tym utrata wartości moralnych, która jest nieunikniona przy nadużyciu likier, prowadzi do degradacji.

Na całym świecie walka z alkoholizmem jest prowadzona na najwyższym poziomie, ponieważ niekontrolowane picie alkoholu grozi poważnymi problemami dla całych krajów.

Walka z alkoholizmem w Rosji

Obecnie stan spraw związanych z alkoholizmem, zdaniem niektórych ekspertów jest narodowa katastrofa. Wzrost uzależnienia od alkoholu pokazują wszystkie grupy ludności, ale największe obawy powoduje wzrost zależnych wśród kobiet i młodzieży, tym bardziej, że problem szybko "odmładza". Oprócz społeczno-gospodarczych i moralno-duchowych problemów to sprawia, że zmiana sytuacji demograficznej w przyszłości, jak i zdrowia narodu w ogóle na gorsze.

Socjologowie skłaniają się do opinii, że wzrost spożycia alkoholu, który stale obserwuje się od końca 20 wieku, jest bezpośrednio związany ze spadkiem jakości życia ludności. Ubóstwo bezbronność, brak życiowych perspektyw pchają ludzi na poszukiwanie ukojenia w alkoholu, stresu i odejście od radości rzeczywistości. W rzeczywistości człowiek to tylko pogarsza sytuację i staje się alkoholikiem.

W tej sytuacji walka z pijaństwem i alkoholizmem prowadzona jest na szczeblu państwowym. W szczególności, istnieją różne programy, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, działania i zakazy, mające na celu uchronić dzieci od alkoholu i zachęcić ludność do życia w trzeźwości.

Związek przestępczości i alkoholu

Statystyki kradzieży i przestępstw stąd konkluzje: większość przestępstw popełnionych w stanie nietrzeźwości — jest to również poważny powód do walki z pijaństwem i alkoholizmem. W szczególności, 80% kradzieży, 55% kradzieży, 80% gwałtów i morderstw, a także 70% ataków dokonują ludzie w alkoholowe piciu. Ponadto, po pijanemu odbywa się wiele przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, bez specjalnego powodu. Jest to związane z tym, że alkohol sprawia, że człowiek jest bardziej odważny i pewny siebie, poczucie strachu przytłumiony, co zmusza iść na nieprzemyślany ryzyko. Wyrzuty sumienia po popełnieniu przestępstwa często już nie może wpływać na losy sprawcy.

Jeśli wziąć pod uwagę statystyki przestępstw na kategorie wiekowe, to 80% młodzieży przy dokonywaniu chuligaństwa znajdowały się w stanie nietrzeźwości, co sprawia, że zastanawiam się o zdrowie całego młodego pokolenia.

Alkohol i zdrowie

Należy również wspomnieć o wpływie alkoholu na stan zdrowia człowieka. Alkohol negatywnie wpływa na wszystkie układy i narządy ludzi, a ponieważ systematycznie picie ludzie mają całą masę chorób i nabytych schorzeń. Jeśli weźmiemy pod uwagę każdy z układów organizmu człowieka, można wyróżnić następujące:

 • Porażka układu krążenia. Najmocniej cierpią na serce i naczynia krwionośne, które tracą elastyczność, są niszczone – żylaki i wewnętrzne krwawienie nie dodają zdrowia alkoholikowi. Zaburzenia krążenia krwi warunkuje brak zasilania tkanek mózgu i kończyn. Krew sama w sobie prezentuje także narażenie na toksyny, z powodu których krwinki czerwone są klejone, prowokując, zatykaniu się naczyń krwionośnych.
 • Układ trawienny również cierpi na alkohol, produkty rozkładu, którego pozbawia jelita specjalnych kosmków, za pomocą których do organizmu dostają się wszystkie składniki odżywcze. To sprawia, że stały beri, сказывающийся na metabolizm. Warto również zauważyć, zaburzenia wytwarzania enzymów – niszczą błony i ściany żołądka, tworząc wrzód, w jelitach rozwijają się liczne nadżerki, krwawienia, obrzęki.
 • Szkodliwości alkoholu dla trzustki spowodowane skurczami mięśni w organizmie, w wyniku czego enzymy nie wychodzą na zewnątrz, niszcząc gruczoł wewnątrz, co gwarantuje zapalenie trzustki.
 • Zniszczenie wątroby, która działa na zużycie, usuwając toksyny z organizmu, prowadzą do powstawania blizn i komórek tłuszczowych. To obniża wydajność pracy organu i z czasem przeradza się do marskości lub raka.
otkaz-ot-alco

Walka z alkoholizmem na szczeblu federalnym

Niech problem alkoholizmu w kraju i nie jest uznana oficjalnie, ale niektóre programy jego zwalczania nadal są prowadzone. W szczególności z 2009 roku obowiązuje Koncepcja, której celem jest zmniejszenie roczne spożycie alkoholu na mieszkańca do 15 litrów w 2013 roku i do 8 litrów w planach 2020 roku. Po latach można powiedzieć, że cel pośredni Koncepcji praktycznie osiągnięty, ale dla osiągnięcia ostatecznego cyfry należy tworzyć nową kulturę spożywania alkoholu i stosunek do niej w ramach całego państwa, co jest dość trudne.

Jako środków, które mają na celu zmniejszyć spożycie alkoholu na dzień dzisiejszy, można wziąć pod uwagę ustawę o zakazie realizacji alkoholi po 11 lub 10 pm, w zależności od jednostki terytorialnej. Silnego efektu rozporządzenie to nie dało, jak i zakaz sprzedaży alkoholu w okresie punktach handlowych. Przyczyną niepowodzenia jest podziemna handel alkoholem, a jakość tych napojów znacznie poniżej akcyzowego produktu.

Można zauważyć następujące metody walki z alkoholizmem:

 • propagowanie zdrowego stylu życia, Dzień trzeźwości;
 • zakaz ukrytej reklamy napojów zawierających alkohol;
 • zakaz na prowadzenie festiwali napojów alkoholowych;
 • zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
 • zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim;
 • zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sprzedaży detalicznej itp.

Wszystkie wymienione sposoby walki z alkoholizmem w tej chwili nie są skutecznym środkiem do zmiany nastawienia rosjan do alkoholu, który zwykle używa się niezależnie od płci i wieku.

31.07.2018